ਸੈਂਡਵਿਚ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਤਾ - ਚਾਈਨਾ ਸੈਂਡਵਿਚ ਪੈਨਲ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ